cimer2

Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

PANNON EGYETEM

MUKKI logo

Meghívó doktori komplex vizsgára

VMADIA Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola 2021. január 28-án (csütörtök) doktori komplex vizsgát tart Babos György, Kántor Izolda és Fodorné Kardos Andrea PhD hallgatók részére. A komplex vizsga 10:00 órakor kezdődik. A vizsga nyilvános online felületét az alábbi link segítségével lehet elérni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3YWJiZTctNjgxMC00MWI2LTk4NjQtZDA0Y2M3ZTI4Yzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d77b9052-84e8-4e3a-b61f-d1f9a03d0a8a%22%2c%22Oid%22%3a%2233e6e99d-296b-4b50-a706-e9dff11b2fc3%22%7d
részletek

(c) 2016 Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet