cimer2

Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

PANNON EGYETEM

MUKKI logo

Oktatás

PhD képzés
Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola (VMADI) 
A MÜKKI meghatározó szerepet játszik a Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola „Molekuláris és nanotechnológiák” alprogramjának működtetésében. Az alprogram oktatóinak és témavezetőinekk jelentős részét a MÜKKI biztosítja. Az alprogram kiemelt oktatási/kutatási területei a mikro- és nanoszerkezetű anyagok előállítása és jellemzése, valamint a biológiai makromolekulákon alapuló funkcionális nanorendszerek létrehozása. A DI programjainak fontos bázisát jelentik a MÜKKI és az MTA TTK AKI szabályozott hatóanyag leadásra képes funkcionális nanorészecskék előállítását célzó közös kutatásai, a polimer alapú nanorészecskék előállítására és formulázására – bevonására és felületi aktivizálására – kidolgozott eljárásai. Dinamikusan fejlődő kutatási irány a nanoméretű hordozó részecskék felületére enzimek rögzítése, miáltal azok aktivitása, stabilitása, sőt szelektivitása is jelentősen fokozható.

A VMADI törzstagjai
Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár, DSc (alprogramvezető)
Guttman András egyetemi tanár, DSc
Szépvölgyi János professor emeritus, DSc

Emeritus törzstagok:
Gyenis János professor emeritus, DSc
Nagy Endre professor emeritus, DSc

 

Kémiai és Környezet­tudományi Doktori Iskola (KKDI)

A KKDI törzstagjai
Gelencsér András, egyetemi tanár, akadémikus (alprogramvezető)
Pósfai Mihály, egyetemi tanár, akadémikus (alprogramvezető)

Emeritus törzstagok:
Mészáros Ernő, professor emeritus, akadémikus

 

A MÜKKI munkatársai által oktatott doktori tárgyak:
Kötelező tárgyak

Megnevezés  Előadó
Funkcionális mikro- és nanorészecskék  Feczkó Tivadar, PhD
Nanoszerkezetű fémek, kerámiák, műanyagok  Szépvölgyi János, Dsc
Bio-nanotechnológia  Vonderviszt Ferenc, DSc
Környezeti ásványtan  Pósfai Mihály, akadémikus
Transzmissziós elektronmikroszkópia  Pósfai Mihály, akadémikus
Levegőkémia  Gelencsér András, akadémikus


Választható tárgyak:

Szabályozott hatóanyagleadású részecskerendszerek                         Feczkó Tivadar, PhD
Új analitikai trendek a glikomikában                         Guttman András, DSc
Analitikai rendszerbiológia                         Guttman András, DSc
Glikomika                         Guttman András, DSc
Fehérjék termelése, alkalmazása; sejten kívüli fehérjeszintézis                         Nagy Endre, DSc
Korszerű elválasztási módszerek a biotechnológiában                         Nagy Endre, DSc
Ellenőrzött gyógyszerkioldás elmélete és gyakorlata                         Nagy Endre, DSc
Anyagátalakítások és szintézisek különleges körülmények között                         Szépvölgyi János, DSc
Biológiai makromolekulák szerkezete és működése                         Vonderviszt Ferenc, DSc
A génsebészet és fehérjemérnökség alapjai                         Jankovics Hajnalka, PhD
Az ipari biotechnológia molekuláris biológiai eszközei                         Jankovics Hajnalka, PhD
Kapilláris elektroforézis                         Járvás Gábor, PhD
Mikrofluidika                         Járvás Gábor, PhD


Alap- és mesterképzés

BSc biomérnök Biofizika             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
BSc biomérnök Biológiai makromolekulák szerkezete és működése             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
BSc műszaki informatika Bio-nanorendszerek             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
MSc vegyész Rekombináns DNS technológia             Jankovics Hajnalka, tudományos főmunkatárs
MSc vegyész Bio-nanotechnológia             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
MSc műszaki menedzser Anyagtudomány             Nagy Endre, professzor emeritusz
MSC szőlész borász mérnök Hő- és anyagátadási borászati műveletek             Nagy Endre, professzor emeritusz


Meghirdetett Szakdolgozati, Diploma és TDK témák

Témavezető Téma címe
Hajba László Monoklonális antitestek glikozilációjának vizsgálata kapilláris elektroforézissel és infraförös spektroszkópiával
Rauch Renáta Természetes alapú adszorbensek alkalmazása szennyezett talajvizek tisztítására
Guttman András, Járvás Gábor Új analitikai módszer kidolgozása glikán biomarkerek felfedezéséhez
Guttman András, Járvás Gábor Tüdőbetegségekre jellemző glikán biomarkerek vizsgálata
Jankovics Hajnalka A glikoproteinek N-glikánjait savas közegben hasító PNGase H + enzim hatékony előállítása diagnosztikai célokra
Pósfai Mihály és Molnár Zsombor Polifoszfát szemcsék tavi környezetben
Pósfai Mihály A szovátai Medve-tó mikrobialitjainak vizsgálata
Nyirő-Kósa Ilona Városi reszuszpendált aeroszol (PM10) mágneses frakciójának jellemzése
Feczkó Tivadar Rákellenes gyógyszerhordozó gangliozid nanomicellák
Feczkó Tivadar Fázisváltó hőtároló mikrokapszulák polimerizációs előállítása


 

(c) 2016 Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet