cimer2

Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

PANNON EGYETEM

MUKKI logo

Bemutatkozás

A Műszaki Kémiai Kutatóintézetet a Magyar Tudományos Akadémia intézeteként 1960-ban alapították Veszprémben. 2004-től csatlakozott a Pannon Egyetemhez. Az Intézet 2016. július 1.-től a XXI. század meghatározó technológiai trendjeihez igazodva Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet néven folytatja tevékenységét. 2020. szeptember 1-től a Mérnöki Kar keretében működik.

 Igazgatói:

        Korach Mór, akadémikus, 1960-1966
        Polinszky Károly, akadémikus, 1966-1974
        Blickle Tibor, DSc, 1974-1984
        Gyenis János, DSc, 1984-1986; 1990-2004
        Markó László, akadémikus, 1986-1990
        Nagy Endre, DSc, 2004-2011
        Mizsey Péter, DSc, 2011-2015
        Vonderviszt Ferenc, DSc, 2015-

 Az Intézet által művelt fő kutatási és fejlesztési területek a következők:

  1. Műszaki biotechnológiai kutatások
  2. Szilárd részecsketechnológiai és nanotechnológiai kutatások
  3. Bio-nanotechnológiai kutatások
  4. Környezetbarát technológia műveletek, anyagok kutatása
  5. Környezeti ásványtani és anyagszerkezeti kutatások
  6. Légkörkémiai kutatások

A Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet küldetése a vegyészmérnöki és a biomérnöki tudományterületeket is integráló műszaki kémia hatékony művelése révén újfajta környezetbarát technológiák kidolgozása, a hagyományos mikro- és nanomegmunkálási eljárások, valamint a biológiai makromolekulák önszerveződő képessége által kínált lehetőségek ötvözésével nanoszerkezetű kompozit gyógyszerformák és biokatalizátorok létrehozása, integrált mikrofluidikai rendszereken alapuló diagnosztikai eljárások fejlesztése. Az utóbbi időszakban mindez kiegészült a szilárd anyagok szerkezetének, összetételének és morfológiájának vizsgálatával, valamint a légköri aeroszol részecskék képződési folyamatainak a légszennyezettségre gyakorolt hatásának kutatásával. Az Intézet kutatási-fejlesztési céljainak minél hatékonyabb megvalósítása érdekében fontos vezérelv az alap-, alkalmazott- és fejlesztő kutatások összhangjának megteremtése Az Intézet által művelt tudományterületekre törvényszerűen jellemző az inter- és multidiszciplináris megközelítési mód és az alkalmazott metodikák sokszínűsége.

 

(c) 2016 Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet